Võrumaa eakate festival “Kotost vällä tõistõ manu” 2021 1. oktoobril kogunesid Võrumaa vanemaealised inimesed Võru Kandlesse, et osa saada eakate teisest festivalist. Traditsioon korraldada rahvusvahelisel eakate päeval festivali „Kotost vällä tõistõ mano” sai alguse 2019. aastal, mis oli siis kolmepäevane ja pakkus ea- ja ajakohast.
 
Võru Pensionäride Päevakeskus on avatud E-R 9-14, L-P oleme suletud. Päevakeskuses saab:
  • suhelda eakaaslastega
  • lugeda ajalehti
  • vaadata televiisorit
  • kasutada arvutit, printerit, paljundusaparaati ja videoprojektorit
  • mõõta vererõhku
  • osaleda erinevate huvialaringide töös osaleda koolitustel, loengutel, üritustel
  • rääkida oma muredest-rõõmudest
  • juriidilist nõustamist
  • küsida nõu lihtsamates igapäevatoimingutes
uks_x

Asume: Lembitu 2 Võru linn II korrus, sisenemine Tartu tn poolsest sissepääsust Vaata asukohta kaardilt