Registreerimine seltskonnalaulupäevale Võru Pensionäride Päevakeskuses 12. augustini.
Väljasõit üritusele 18. augustil kell 14.15 muusikakooli juurest.
Info: Astrid Hurt, tel: 5393 3109, e-post: astrid@vorupensionar.ee

Eakate suvepäev 01. juulil 2021

Võru linna jaanituli Tamula rannas 23. juunil 2021

 

Juulikuus on Võru Pensionäride Päevakeskus suletud. Avame taas 02. augustil.

Päevakeskuses saab:

  • suhelda eakaaslastega
  • lugeda ajalehti
  • vaadata televiisorit
  • kasutada arvutit, printerit, paljundusaparaati ja videoprojektorit
  • mõõta vererõhku
  • osaleda erinevate huvialaringide töös osaleda koolitustel, loengutel, üritustel
  • rääkida oma muredest-rõõmudest
  • juriidilist nõustamist
  • küsida nõu lihtsamates igapäevatoimingutes

uks_x

Asume: Lembitu 2 Võru linn
II korrus, sisenemine Tartu tn poolsest sissepääsust
Vaata asukohta kaardilt