Võru Pensionäride Päevakeskus on ajutiselt SULETUD 01. augustini 2020.

Ära jäävad:
Klubi Hõbedane Juus maikuu pidu
Võrumaa 13. seenioritantsupäev
Võru linna jaanituli
Eakate suvepäev

Info:
E- post: astrid@vorupensionar.ee
Telefon: 5393 3109

Päevakeskuses saab:

  • suhelda eakaaslastega
  • lugeda ajalehti
  • vaadata televiisorit
  • kasutada arvutit, printerit, paljundusaparaati ja videoprojektorit
  • mõõta vererõhku
  • osaleda erinevate huvialaringide töös osaleda koolitustel, loengutel, üritustel
  • rääkida oma muredest-rõõmudest
  • juriidilist nõustamist
  • küsida nõu lihtsamates igapäevatoimingutes

uks_x

Asume: Lembitu 2 Võru linn
II korrus, sisenemine Tartu tn poolsest sissepääsust
Vaata asukohta kaardilt