uks_x

Võrumaa eakate festival 2019

30. september- 02. oktoober 2019 toimus Võru Kandles eakate festival. Üritust korraldas Võru Pensionäride Päevakeskus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Päevakeskuses saab:

  • suhelda eakaaslastega
  • lugeda ajalehti
  • vaadata televiisorit
  • kasutada arvutit, printerit, paljundusaparaati ja videoprojektorit
  • mõõta vererõhku
  • osaleda erinevate huvialaringide töös osaleda koolitustel, loengutel, üritustel
  • rääkida oma muredest-rõõmudest
  • juriidilist nõustamist
  • küsida nõu lihtsamates igapäevatoimingutes


Asume: Lembitu 2 Võru linn
II korrus, sisenemine Tartu tn poolsest sissepääsust
Vaata asukohta kaardilt