Aprillikuu tööplaan 2016

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
02.04. 12:00 jooga ja enesetervenduse päev
10.04.  11.00 uusapostliku kiriku teenistus
11.04. 13:00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek
11.04. 14.00 tantsujuhendajate koolitus
12.04. 10:00 seltsi Astra üritus Võru lasteraamatukogus
24.04. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
24.04. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
26.04. 13:00 Loeng ” Liikumine ja südamehaigused”