Aprillikuu tööplaan 2019

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

1.04.           12:00     Üritus”Tervitame kevadet”

9.04.          11:00       Ilmi tervisetund

14.04.    14:00 Uusapostliku kiriku teenistus
16.04.    12:00 Seltsi astra juhatus
17.04. Esinemine Antsla eakate peol (Hõbevalge)
20.04    10:00 Erja laulutund
21.04.    13:00 Klubi Hõbedane Juus pidu
 22.04.    14:00  Tantsujuhendajate koolitus
 23.04.    11:00  Kannel seeniorkoori esinemine Vastseliina hooldekodus
 25.04.    11:00 Ilmi tervisetund
 27.04.  Väljasõit 17:00 muusikakooli juurest  Seltsi astra Vanemuise teatri külastus
 28.04.    14:00 Uusapostliku kiriku teenistus