Augustikuu tööplaan

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

4.08.  16:00 osalemine puhkpilliorkestri Kungla 140. sünnipäeval (rahvatantsurühm Karukell)
5.08. osalemine seeniortantsupeol Kanepis (Hõbevalge)
12.08  14:00 uusapostliku kiriku teenistus
14.08.  13:00 Esinemine Leedus (Telšiois) rahvatantsurühm Karukell
16.08. 10:00 vanavanemate päeva ürituse toimkonna koosolek
 15:00 soomlastele koolituse läbiviijate koosolek
 17.-18.08. Võru linnapäevadest osavõtt (õnneratta organiseerimine)
 26.08.  14:00  uusapostliku kiriku teenistus