Eakate klubi Hõbedane Juus lõpetas tegevuse

Klubi Hõbedane Juus lõpetas tegevuse

Eakate klubi loomise idee tuli keskeaõhtude läbiviijalt Külli Liivikult ( Jõeloo) 40 aastat tagasi. Nii toimuski 15. novembril 1981.a klubiõhtu, kus valiti klubi presidet ja juhatus. Klubi sai nimeks Hõbedane Juus ja klubisse registreerus 100 liiget.

Klubi tegevus on läbi aastate olnud huvitav ja mitmekesine. Klubi tegevust on juhtinud Abel Mälpere, Priit Rebane, Viljat Leesalu, Eeda Kitsik, Tiiu Matsin ja Ere Kungla-Jalajas, kusjuures Ere on olnud klubi president koguni 17 aastat.

Algusaastatel tegutsesid mitmed ringid, nagu rahvatants, koor, ansamblid, võimlemine ja kapell. Isetegevuslased esinesid nii oma pidudel ja käidi külakosti viima nii lähemal kui kaugemal toimunud eakate üritustele. Algatati memme-taadi suvepidude traditsioon. Osaleti Prillitoosi saates. Klubi auliikmeks oli Kalmer Tennosaar. Korraldati palju meeldejäävaid ekskursioone nii kirjanduslikesse kui looduskaunitesse Eestimaa paikadesse. Toimusid klubipeod rõõmsate läbimõeldud kavadega. Eakad nautisid koostegemisi ja ühisüritusi.

Kui loodi Võru pensionäride päevakeskus, siis ringitegevus jätkus juba seal. Ka igakuised klubipeod korraldati koostöös päevakeskusega. Peod olid emotsionaalsete kavadega, kus esinejateks olid nii omad lauljad, tantsijad kui näiteringi liikmed ja paljud erinevad külalisesinejad.

Viimastel aastatel on aga kahjuks vähenenud aktiivsete klubiliikmete arv ja uusi liikmeks tulijaid on vähe ning seetõttu otsustasime lõpetada klubi põhikirjalise tegevuse.

Soovime jätkata igakuiste pidude läbiviimist päevakeskuse tegevuse raames. Kui olukord lubab, korraldame juba septembris taas keskealiste sügispeo.

Täname klubi liikmeskonda ja juhatuse liikmeid kauaaegse koostöö eest ja hoiame meeldivaid mälestusi koosoldud ajast.