Eakate õpetajate seltsi ASTRA juhatus
Mare Tara- esimehe kohusetäitja
Kaimo Tara – esimehe asetäitja
Maia Erikson
Aino Usin
Elvi Jallai
Kalev Laanpere
Aare Lang
 Marta Keerberg