Eakate õpetajate seltsi ASTRA juhatus
Vaike Pajupuu – esimees
Kaimo Tara – esimehe asetäitja
Maia Erikson
Helgi Rimm
Aino Usin
Elvi Jallai
Kalev Laanpere
Aare Lang
Mare Tara- revident