Eakate õpetajate seltsi ASTRA  üritused

Toimumise aeg Üritus
2020  
   
15.jaanuar Tervisepäev
Veebruar Reisilugude üritus
 Märts Infotund linna ja maakonna juhtidega
Aprill Teatrietenduse  külastus Viljandis
Mai Rõuge  põhikooli ja hooldekodu külastus
Juuni Ekskursioon Sillamäele ja Narva
Oktoober Õpetajate päeva üritus 
Detsember Jõulupidu