Huvialaringid Võru Pensionäride Päevakeskuses alates

3. oktoobrist 2022. a.

Huviringi nimetus

Nädalapäev

Kellaaeg

Juhendaja

Info

Võimlemisrühm I

E ja K

9.00

Eliise Abel

53503133

Võimlemisrühm II

(kunstikooli saalis)

E ja K

10.15

Eliise Abel

53503133

Võimlemisrühm III (PIK)

E ja K

11.30

Kaja Guk

53486998

Käsitööring

T

12.00

Eve Joakit

5086665

Seeniortantsurühm Hõbevalge

T

N

10.00

12.00

Jelena Nurk

5519475

Rahvatantsurühm Karukell

N

10.00

Jelena Nurk

5519475

Segarahvatantsurühm Meelespea

K

17.00

Silja Oss

53011236

Seeniortantsurühm Mõnusad memmed

T

12.00

Jelena Nurk

5519475

Lauluansambel Elurõõm (PIK)

K

15.00

Eero Paltsepp

5139180

Meelejahutaja

T

12.00

Tiiu Must

5050086

 

 

 

 

 

 

Seltskonnalauluring 

R

10.00

Pauline Rammul

5049784

Vene- ja muukeelsete laulude ring

R

12.00

Pauline Rammul

5049784

Kunstiteraapia

(alustab tegevust hiljem)

K

10.00

Sirje Pakler

5139180

Joogaring

N

16.00

Kristi Viert

54470871

Loovusring (PIK) Kreutzwaldi muuseumi teemajas

N

12.00

Karmen Luiga

7668921

Kangakudumine

kokkuleppeline

 

 

5178827

Spordiring (PIK)

R

11.00

Väino Marjak

56220512

Seeniormeeskoor

T

15.00

 

Üllar Külm

(koorivanem)

53476521

Seeniornaiskoor

1 x kuus

 

Erja Arop

766892

Ringiosalustasu: ring 1 kord nädalas – kuutasu 2 eurot;

ring 2 korda nädalas – kuutasu 4 eurot.