Jaanuar 2014
Ringid eriplaani alusel

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
02.01. 9:00 sihtasutuse nõukogu koosolek
12.01. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
13.01. 13:00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek
16.01. 12:00 ASTRA juhatuse koosolek
19.01. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu Kandles
23.01. 13:00 vähiühenduse koosolek
25.01. 13:00 seenioride naiskoori Kannel proov
26.01. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
29.01. 9:00 õppereis Moostesse