Juunikuu tööplaan 2015

 

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
1.06. 13:00 inglise keele kursus
6.06. 15:00 Võrumaa memme-taadi pidu Kääpal
7.06. Lõuna-Eesti memme-taadi pidu Valgas
13.06. 13:00 Võrumaa IX seeniortantsupäev Kandle aias
14.06. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
16.06. 13:00 kohtumine Pirita sotsiaalkeskusega
23.06. 20:00 Võru linna jaanituli
28.06. 15:00 uusapostliku kiriku teenistus
30.06. 9.00 eakate looduspäev Rogosil