Juunikuu tööplaan

Juuni 2013

PROJEKTID
„Võrumaa VII seeniortantsupäev”

“Eakate suvepäev “Eluenergia loodusest””

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
04.06. 13:00 suvepäeva korralduskomisjoni koosolek
05.06 11:00 sihtasutuse nõukogu koosolek
06.06. 13:00 eakate õpetajate ASTRA ekskursioon Äksi ja Tartusse
09.06. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
12.06. 11:00 külas Valgamaa Parkinsoni Haiguse Seltsi liikmed
15.06. 13:00 Võrumaa VII seeniortantsupäev
27.06. 9:00-23:00 eakate suvepäev “Eluenergia loodusest” Kiidil
28.06. 10.00 uusapostliku kiriku teenistus