Maikuu tööplaan (2013)

Mai 2013

PROJEKTID
„Õpime valmistama kaasaegsetes tehnikates tekstiili“

“Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu ja Võrumaa tantsupidu “RÕÕTSÕÕR””
HUVIALARINGID ERIPLAANI JÄRGI

 

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
06.05 11:30 suvepäevade korralduskomisjoni koosolek
13:00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek
13.00 Lõuna-Eesti rahvapeo tantsujuhendajate koolitus
08.05. 17:00 memme-taadi rahvapeo kapelliproov
12.05. 17:00 uusapostliku kiriku teenistus
13.05. 12:00 MTÜ Võrumaa Pensionäride juhatuse koosolek
14.05. 12.00 ASTRA üritus
17.05. 10.00 külas Valgamaa Kutseõppekeskuse hoolduseriala õpilased
19.05. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
11:00 uusapostliku kiriku teenistus
20.05 12:00 käsitöönäituste “Värvimised siidile” ja ” Telgedel kootud kudumid” avamine
Koolitus Nopri Talumeiereis
26.05. 16.00 Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu ja Võrumaa tantsupidu RÕÕMUTSÕÕR Kubija lauluväljakul