Märtsikuu tööplaan 2017

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

4.03. 10:00 naiskoori Kannel seenioride laulutund
5.03. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
6.03. 14:00 tantsujuhendajate koolitus
12.03. 14:00 uusapostliku kiriku teenistus
19.03. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
21.03. 14:00 eakate kevadkontsert Kandles
26.03. 14.00 uusapostliku kiriku teenistus