Märtsikuu tööplaan 2018

ÜRITUSED, TEGEVUSED

3.03. 10:00 naiskoor Kannel seenioride laulutund

5.03.  13.00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek

 

 14:00 tantsujuhendajate koolitus
11.03. 14:00 uusapostliku kiriku teenistus
19.02. 10:00 esinemine Okasroosikese lasteaias
19.03. 12.00 seltsi Astra infotund pensionide teemal
18.03. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
25.03. 14:00 uusapostliku kiriku teenistus