Märtsikuu tööplaan 2019

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

4.03.           14:00     Tantsujuhendajate koolitus

4.03.          13:00       Ilmi tervisetund

10.03.    14:00 Uusapostliku kiriku teenistus
10.03.    13:00 Klubi Hõbedane Juus pidu
20.03    12:00 Astra infotund
21.03    13:00 Ilmi tervisetund
24.03.    11:00 Uusapostliku kiriku teenistus

 

Varasemad kuutööplaanid

Jaanuarikuu tööplaan 2019
Veebruarikuu tööplaan 2019

2018. aasta kuutööplaanid
2017. aasta kuutööplaanid
2016. aasta kuutööplaanid
2015. aasta kuutööplaanid
2014. aasta kuutööplaanid
2013. aasta kuutööplaanid