Hetki Võrumaa eakate II festivalilt, 1.oktoobril 2021. a Võru Kandles.   Võru Pensionäride Päevakeskus on avatud E-R 9-14, L-P oleme suletud. Päevakeskuses saab:
  • suhelda eakaaslastega
  • lugeda ajalehti
  • vaadata televiisorit
  • kasutada arvutit, printerit, paljundusaparaati ja videoprojektorit
  • mõõta vererõhku
  • osaleda erinevate huvialaringide töös osaleda koolitustel, loengutel, üritustel
  • rääkida oma muredest-rõõmudest
  • juriidilist nõustamist
  • küsida nõu lihtsamates igapäevatoimingutes
uks_x

Asume: Lembitu 2 Võru linn II korrus, sisenemine Tartu tn poolsest sissepääsust Vaata asukohta kaardilt