Novembrikuu tööplaan 2021

8.09 14.00  Nõukogu koosolek
12.09. 13.00 Vanavanemate päev üritus Võru Kandles
15.09. 10.00 Tööklubi organiseerimise koosolek
16.09.. 12.00 Astra juhatuse koosolek
24.09. 12.00 Mõttekoda Võru vallas
26.09 14.00 Uusapostliku kiriku teenistus
28.09. 12.00 Nõukogu koosolek