Novembrikuu tööplaan 2021

8.09 14.00  Nõukogu koosolek
12.09. 13.00 Vanavanemate päev üritus Võru Kandles
15.09. 10.00 Tööklubi organiseerimise koosolek
16.09.. 12.00 Astra juhatuse koosolek
24.09. 12.00 Mõttekoda Võru vallas
26.09 14.00 Uusapostliku kiriku teenistus
28.09. 12.00 Nõukogu koosolek
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Varasemad kuutööplaanid


Jaanuarikuu tööplaan 2020
Veebruarikuu tööplaan 2020
Septembrikuu tööplaan 2020
Oktoobrikuu tööplaan 2020
Novembrikuu tööplaan 2020
Septembrikuu tööplaan 2021
Oktoobrikuu tööplaan 2021

2019. aasta kuutööplaanid
2018. aasta kuutööplaanid
2017. aasta kuutööplaanid
2016. aasta kuutööplaanid
2015. aasta kuutööplaanid
2014. aasta kuutööplaanid
2013. aasta kuutööplaanid