Oktoobrikuu tööplaan 2017

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

4.09. 13:00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek

5.09. 12:00 Seltsi Astra juhatuse koosolek
5.09. 12:00 60+ meeste ümarlaud
10.09. 13:00 vanavanemate päeva ürirtus Koos on hea
17.09. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
21.09. 15.00 nõukogu ja ringijuhendajate koosolek
22.09. kapelli VIMP esinemine Tõrva eakate üritusel
24.09. 14:00 uusapostliku kiriku teenistus

 

Varasemad kuutööplaanid
Jaanuar 2017
Veebruar 2017
Märts 2017
Aprill 2017
Mai 2017
Juuni 2017
August 2017
September 2017

2016. aasta kuutööplaanid
2015. aasta kuutööplaanid
2014. aasta kuutööplaanid
2013. aasta kuutööplaanid