Oktoobrikuu tööplaan 2017

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

4.09. 13:00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek

5.09. 12:00 Seltsi Astra juhatuse koosolek
5.09. 12:00 60+ meeste ümarlaud
10.09. 13:00 vanavanemate päeva ürirtus Koos on hea
17.09. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
21.09. 15.00 nõukogu ja ringijuhendajate koosolek
22.09. kapelli VIMP esinemine Tõrva eakate üritusel
24.09. 14:00 uusapostliku kiriku teenistus