Päevakeskuses alustab vanemaealistele tegevust VÕRU TÖÖKLUBI

Koostöös Eesti Avatud Ühiskonna Instituudiga osaleb päevakeskus ESF projektis “Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele”.  Tegevust alustab VÕRU TÖÖKLUBI, kuhu on osalema oodatud 50+  tööotsijaid, kes ei ole 6 kuud või rohkem käinud tööl, kuid ei ole Töötukassas registreeritud töötuna ning kes soovivad leida tööd või õppida uut eriala.

Täiendav info: Astrid Hurt tel 5393 3109