Septembrikuu tööplaan 2015

 

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
7.09. 13:00 klubi Hõbedane Juus koosolek
9.09. 10.30 seltsi Astra Pokumaa külastus
13.09. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
 13.09.  13.00 klubi Hõbedane Juus pidu
16.09. 14.00 nõukogu ja ringijuhendajate koosolek
27.09. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus