Septembrikuu tööplaan 2017

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

4.09.     13:00         klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek

5.09. 12:00 Seltsi Astra juhatuse koosolek
5.09. 12:00 60+ meeste ümarlaud
10.09. 13:00 vanavanemate päeva ürirtus Koos on hea
17.09.  13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
21.09. 15.00 nõukogu ja ringijuhendajate koosolek
 22.09.  kapelli VIMP esinemine Tõrva eakate üritusel
 24.09.  14:00  uusapostliku kiriku teenistus