Septembrikuu tööplaan 2018

ÜRITUSED, TEGEVUSED

 

2.09.             14:00    uusapostliku kiriku teenistus

4.-9.09. projekt koos Puolonka Pensionäride Ühinguga “Mallia muualta”
6.09.  12:00 kohtumine Marina Kaljurannaga
9.09. 13:00 vanavanemate päeva üritus “Me armastame Võrumaad”
10.09.  13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
19.09. 16:00 tegevusjuhendajate ja nõukogu ühine koosolek
 23.09.  13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
30.09.  14:00 uusapostliku kiriku teenistus