SA VÕRU PENSIONÄRIDE PÄEVAKESKUS

TASULISED TEENUSED

KOOPIATE TEGEMINE
A4 leht 0,06 EUR
Kliendi paberile 0,04 EUR
VÄRVIPRINTIMINE
A4 leht 0,60 EUR
SPIRAALKÖITMINE 1,20 EUR
LAMINEERIMINE
                     A6 leht 0,50 EUR
                     A4 leht 1,20 EUR
                     A3 leht 1,60 EUR
SAALI RENT
1 tund 10,00 EUR
DATAPROJEKTORI DLP RENT
1 tund 2,60 EUR
1 ööpäev 15,00 EUR
RINGIOSALUSTASU
1 kuu 1 EUR