Ümarlaud” Kuidas vanemate meeste elukogemust, tarkust ja potensiaali väärtustada ja kogukonnas rakendada” 5. septembril

Arutleme, miks vanemad mehed sageli kohalikust sotsiaalelust kõrvale jäävad ja kas seda saaks ennetada, vältida. Mis on jäänud tegemata? Mida on tehtud valesti? Mida tuleks teha teisiti kui seni? Jne.

Osalemine registreerimise alusel.