Veebruari kuutööplaan 2016

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
2.02. 15:00 nõukogu koosolek
8.02. 13:00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek
8.02. 14:00 tantsujuhendajate koolitus
12.02. 12:00 seltsi Astra kohtumine linnapea Anti Allasega
21.02. 13:00 klubi Hõbedane Juus pidu
28.02. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus