Veebruarikuu tööplaan 2015

Ringid vt plaan

ÜRITUSED, TEGEVUSED

Kuupäev Kellaaeg Üritus, tegevus
2.02. 13:00 klubi Hõbedane Juus juhatuse koosolek
6.02. 13:00 Vahur Kersna raamatu “Ei jäta elamata” esitlus
8.02. 11:00 uusapostliku kiriku teenistus
13.02 13:00 loeng pärimisest
14.02. 11:00 kollektsionääride kogu koosolek
14.02. 11:00 naiskoori Kannel seeioride laulutund
15.02. 13:00 klubi Hõbedane juus pidu
16.02. 9.00 õpituba lasteaias Päkapikk
17.02. 13.00 vastlapäevaüritus päevakeskuses
19.02. ASTRA üritus raamatukogus
21.02.  12.00  uusapostliku kiriku teenistus