Eakate Õpetajate Seltsi ASTRA tööplaan 2023

Veebruar Osalemine kohtumistel poliitikutega, vt teavet päevakeskuse kodulehelt ja FBi lehelt

Märts Teatrikülastus

Aprill Üritus “Naer on terviseks”

Mai Loodusreis Lätimaale. Lillelaada külastamine

Juuni Osavõtt eakate suvepäevast

August Käsitööpäev

Oktoober Õpetajate päeva tähistamine

November Kirjanduslik õhtupoolik

Detsember Jõululõuna

Enne iga üritust toimub juhatuse koosolek, mille aeg teatatakse.